RSC1 Semi Ceramic Paint Sealant

€ 19,95

Het Semi Ceramic Paint Sealant Coating System is een zeer uniek product.‎

‎Het is een product dat kan worden gelaagd om nog grotere diepteglans en bescherming te krijgen. RSC is de meest economische en eenvoudig aan te brengen semi-ceramische coating op de markt.‎

‎Het produceren van een uitstekend hydrofoob oppervlak, dat beter presteert dan alle traditionele spray afdichtingsmiddelen, coatings en waxen. ‎

‎Een enkele laag heeft een standtijd van ongeveer 9 tot 12 maanden en een tweede laag zal tussen de 12 en 15 maanden houden.‎

‎De bouwsteen van het product is SiO2 (SiliconeDioxide) uniek gewijzigd op een zodanige wijze dat het gemengd kan worden in een water-gebaseerde drager.‎‎ Het ‎‎bestaat uit een synergetische mix van twee verschillend gemodificeerde SiO2 moleculen en heeft een activiteitsniveau van tussen de 20 tot 30% ‎.

Wij geloven dat we hier iets hebben gemaakt dat extreem uniek is en een uitstekende diepte van glans en bescherming biedt zonder de noodzaak om uw voertuig te voorzien van een traditionele ceramische coating, waardoor dit één van de gemakkelijkste producten is om te gebruiken, zodat iedereen het kan toepassen. ‎

‎In het geval van schade aan uw voertuig is verwijdering eenvoudig, nadien opnieuw aanbrengen is goedkoper en sneller dan een traditionele ceramic. ‎‎ ‎

‎De diepteglans wat dit product produceert en de hydrofobe kenmerken zijn zeer vergelijkbaar met een volwaardige keramische coating. ‎

‎Geschikt voor de bescherming ‎‎van:

  • autolakken
  • koplampen en achterlichten
  • harde kunststoffen
  • ramen

‎De applicatie gebeurt met een keramische applicator pad met een suède doekje. 

-----

Le système de revêtement de scellant pour peinture semi-céramique est un produit tout à fait unique.

C'est un produit qui peut être superposé pour obtenir encore plus de brillance et de protection.

Le RSC est le revêtement semi-céramique le plus économique et le plus facile à appliquer du marché.

Produisant une excellente surface hydrophobe qui surpasse tous les sprays, revêtements et cires traditionnels.

Une seule couche durera environ 9 à 12 mois et une deuxième couche durera entre 12 et 15 mois.

Le composant de base du produit est SiO2 (dioxyde de silicone) modifié de manière unique de manière à pouvoir être mélangé dans un support à base d'eau, il consiste en un mélange synergique de deux molécules de SiO2 différemment modifiées et a un niveau d'activité compris entre 20 et 30%.

Nous pensons que nous avons créé ici quelque chose d'extrêmement unique et qu'offre une excellente profondeur de brillance et de protection sans qu'il soit nécessaire de doter votre véhicule d'un revêtement en céramique traditionnel, ce qui en fait l'un des produits les plus faciles à utiliser, afin que tout le monde puisse en profiter.

En cas d'endommagement de votre véhicule, l'enlèvenemt est facile, la réapplication ultérieure est moins chère et plus rapide qu'une céramique traditionnelle.

La brillance en profondeur produit par ce produit et les caractéristiques hydrophobes sont très similaires à celles d'un revêtement entièrement en céramique.

Convient pour la protection de:

  • peintures de voiture
  • phares et feux arrière
  • plastiques durs
  • les fenêtres

L'application se fait avec un tampon applicateur en céramique avec un chiffon en daim.

Rating: 0 sterren
0 stemmen

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.