Opleidingen - Entraînements

Sta jij altijd te popelen om nieuwe vaardigheden te leren? Ben je gepassioneerd door het poetsen van wagens? Heb je interesse in herstellen van lederen meubels, kledij, … Kortom, is lederreparatie en -restauratie iets wat jou een meerwaarde kan bieden? Dan zijn onze opleidingen ideaal voor jou!

Waarom deze opleidingen volgen?

Dit zijn praktijkgerichte opleidingen, met een deeltje theorie, waarbij je vanaf dag 1 al zelf aan de slag kan gaan. Hierbij krijg je alle nodige uitleg en training mee die een solide basis vormen voor het herstellen en restaureren van de meest voorkomende beschadigingen in het lederoppervlak, zonder hierbij gebruik te maken van een naaimachine.

Wie kan deze opleidingen volgen?

Iedereen die te maken heeft met het professioneel reinigen van tapijten en interieurs; bekleders, restaurateurs en detailers in de automobielsector; personen met een achtergrond in mode; SMART-repair techniekers en eenieder die een nieuwe vaardigheid wil bijleren.

Leder is een wijdgebruikt product in de automotive-, fashion- en interieurindustrie. Over de laatste 40 jaar heeft het enorm aan populariteit gewonnen. Leder is een zeer duurzaam materiaal, maar ongelukjes kunnen nu eenmaal gebeuren en algemene slijtage kan zijn tol eisen van het leder, voornamelijk wanneer er niet correct zorg voor wordt gedragen. Het verwijderen van vlekken, beschadigingen en algemene slijtage kan een hele opgave zijn als je geen training hebt genoten. Via het internet kan met heel veel informatie terugvinden, maar deze is vaak misleidend. De correcte training is dus essentieel.

-----

Êtes-vous toujours désireux d'acquérir de nouvelles compétences? Êtes-vous passionné par le nettoyage de voitures? Vous êtes intéressé par la restauration de meubles en cuir, de vêtements, ... Bref, la réparation et la restauration de cuir sont-elles quelque chose qui peut vous apporter une valeur ajoutée ? Alors nos formations sont faites pour vous!

Pourquoi suivre ces formations?

Il s'agit des formations orientées vers la pratique, avec une partie de théorie, où vous pouvez vous lancer dès le premier jour. Vous recevrez toutes les explications et formations nécessaires qui constituent une base solide pour réparer et restaurer les dommages les plus courants de la surface du cuir, sans utiliser de machine à coudre.

Qui peut suivre ces formations?

Toute personne impliquée dans le nettoyage professionnel de tapis et d'intérieurs; tapissiers, restaurateurs et les gens dans le secteur esthetique et nettoyage automobile; les personnes ayant une formation dans la mode ; Techniciens de réparation SMART et toute personne souhaitant acquérir une nouvelle compétence.

Le cuir est un produit largement utilisé dans les industries de l'automobile, de la mode et de l'intérieur. Au cours des 40 dernières années, il a acquis une énorme popularité. Le cuir est un matériau très résistant, mais des accidents peuvent survenir et l'usure générale peut avoir des conséquences néfastes sur le cuir, surtout s'il n'est pas correctement entretenu. L'élimination des taches, des dommages et de l'usure générale peut être une corvée si vous n'avez reçu aucune formation. Vous pouvez trouver beaucoup d'informations via Internet, mais cela est souvent trompeur. Une bonne formation est donc indispensable.

 

Waarom kiezen voor Leather Repair Company?

 • wereldwijde activiteit
 • wereldwijde locaties
 • wereldwijd netwerk van techniekers
 • geen gekke talenkennis nodig, onze voertaal is Engels, maar de opleiding gebeurt door erkende opleidingscentra in de eigen landstaal
 • de Leather Encyclopedia Database, met een zee aan informatie
 • online support
 • marktleider in Leather Care
 • mobiele app voor kleurbepaling en -samenstelling
 • Colour Reader, scanner voor het bepalen van de exacte kleurmatch

Wat mag je verwachten van de training?

 • alle nodige informatie rondom leder en het LRC productengamma
 • hoe te reinigen, onderhouden, herstellen en herkleuren van leder en vinyl
 • bij de herstellingen leren we crakelé, scheuren of sneden en allerhande andere beschadigingen te herstellen
 • als erkend LRC technician krijg je vermelding op de Facebookpagina en website en doorverwijzing van klanten uit jouw regio

Je wordt eveneens toegevoegd aan een professioneel netwerk van getrainde herstellers, die wereldwijd actief zijn in verscheidene branches. Verder krijg je natuurlijk ook de mogelijkheid alle producten uit het LRC gamma aan een voordeliger tarief aan te kopen. Deze kennis is niet enkel toepasbaar op auto-interieurs, maar op alle lederen of vinylen onderwerpen en kan perfect op locatie uitgevoerd worden.

-----

Pourquoi choisir pour Leather Repair Company?

 • activité mondiale
 • emplacements dans le monde entier
 • réseau mondial de techniciens
 • la base de données de l'encyclopédie du cuir, avec une mine d'informations
 • support en ligne
 • leader du marché de l'entretien du cuir
 • application mobile pour la détermination et la composition des couleurs
 • Lecteur de couleurs, scanner pour déterminer la correspondance exacte des couleurs

Que pouvez-vous attendre de la formation?

 • toutes les informations nécessaires sur le cuir et la gamme de produits LRC
 • comment nettoyer, entretenir, restaurer et recolorer le cuir et le vinyle
 • pendant les réparations, nous apprenons à réparer les craquelures, les déchirures ou les coupures et toutes sortes d'autres dommages
 • En tant que technicien LRC reconnu vous recevrez une mention sur la page Facebook et le site internet et une référence des clients de votre région

Vous serez également ajouté à un réseau professionnel de réparateurs qualifiés, actifs dans le monde entier dans diverses industries. Vous aurez bien sûr également la possibilité d'acheter tous les produits de la gamme LRC à un tarif moins cher. Cette connaissance n'est pas seulement applicable aux intérieurs de voiture, mais à tous les sujets en cuir ou en vinyle et peut être parfaitement réalisée sur place.

 

Welke opleidingen bieden wij aan?

 

 

Feedbacks

Helemaal onderaan deze pagina kan u een aantal reacties terugvinden van een aantal van onze stagaires.

-----

Quels cours proposons-nous?

 

 

Commentaires

Au bas de cette page, vous trouverez un certain nombre de réactions de certains de nos stagiaires.

 

Reactie plaatsen

Reacties

Koen P.
een jaar geleden

Héél leerzame 2-daagse opleiding waar we op een goede en duidelijke manier veel informatie hebben gekregen en kennis hebben opgedaan.
Al het nodige is ter plaatse aanwezig en de voorziene lunch was erg lekker.

Tom G.
een jaar geleden

De opleiding was kort gezegd super.
Enorm veel bijgeleerd op deze 2 dagen.
Een mooie basis om van start te gaan als leerreparateur.
Een aan te raden opleiding voor iedere detailer.

Wendy R.
een jaar geleden

Ik heb tijdens deze opleiding heel veel bijgeleerd, ook wat betreft de verschillende soorten leer en hoe ze te herkennen.
Er is redelijk veel informatie te verwerken op 2 dagen, maar er zijn voldoende kanalen voorhande om nadien de kennis opnieuw op te frissen en raad te verkrijgen.
De opleiding gebeurt in kleinere groepen, waardoor je een zeer goede, praktische begeleiding kan krijgen, met aandacht voor iedereen.
Ik zou Leather Repair Company Belgium zeker aanbevelen!