Het verhaal

The Leather Repair Company vindt 30 jaar geleden oorsprong in het Verenigd Koninkrijk, onder leiding van Richard Hutchins. In 2017 speelt hij met het idee om LRC uit te breiden op de Europese markt. LRC is inmiddels in de eerste Europese landen (Frankrijk, België, Nederland, Duitsland, Finland en Noorwegen) gelanceerd, maar ook in Israël, Indië en Brunei.

Richard's ambities rijken inmiddels ook verder dan de Europese markt, waardoor hij op dit moment kennismaakt met Amerika.

 

Hier is zijn verhaal...

In de wereld van lederverzorging en -reparatie betekent één naam meer dan ervaring en kwaliteit.

The Leather Repair Company is toonaangevende leverancier van lederverzorgings- en reparatieproducten voor de automobiel-, meubel-, scheepvaart-, luchtvaart-, kleding-, handtas- en luxe goederenmarkt. Al onze producten zijn zorgvuldig vervaardigd, met een selectie van de beste ingrediënten, zodat de hoogste normen en de beste kwaliteit te allen tijde wordt nagestreefd.

Toegewijd om voorop te blijven in alle sectoren, onderscheidt The Leather Repair Company zich door constante innovatie en investeringen in haar producten, diensten, merk en customer care service.

 

Met het hoofdkantoor in UK strategisch gelegen in East Yorkshire in de buurt van Hull, met directe verbindingen naar de snelweg, lucht-, trein- en veerbootverbindingen, plaatst dat ons vandaag in een van de sterkste posities in onze marktsector. Door te investeren in onze kernwaarden, heeft LRC  ervoor gezorgd dat het zich in een sterke positie bevindt om stand te houden met de eisen van haar groeiende klantenbestand en de snel veranderende wereldwijde markten.

 

Met het enige erkende industriële trainingscentrum in het Verenigd Koninkrijk, levert The Leather Repair Company specialisten in lederreparatie en -restauratie, met haar eigen gespecialiseerde lederverzorgingsproducten. Zij restaureren en repareren alle soorten leder, van een moderne tot een klassieke wagen, sofa's, handtassen en lederen jassen.

The Leather Repair Company, of kortweg LRC, zijn de Leather Care People, de #1 in lederverzorging en -reparatie in Europa vandaag.

Wij van The Leather Repair Company Belgium, streven ernaar om dezelfde standaards te kunnen evenaren zoals Richard deze al jaren hanteert.

 

L'histoire

La Leather Repair Company est née au Royaume-Uni il y a 30 ans, sous la direction de Richard Hutchins. En 2017, il caresse l'idée d'étendre LRC sur le marché européen. LRC est désormais lancée dans les premiers pays européens (France, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Finlande et Norvège), mais aussi en Israël, en Inde et au Brunei.

Les ambitions de Richard s'étendent désormais également au-delà du marché européen, ce qui signifie qu'il fait actuellement connaissance avec l'Amérique.

 

Voici son histoire...

Dans le monde de l'entretien et de la réparation du cuir, un nom signifie plus que l'expérience et la qualité.

The Leather Repair Company est l'un des principaux fournisseurs de produits d'entretien et de réparation du cuir pour les marchés de l'automobile, de l'ameublement, de la marine, de l'aviation, de l'habillement, des sacs à main et des produits de luxe. Tous nos produits sont fabriqués avec soin, avec une sélection des meilleurs ingrédients, garantissant les normes les plus élevées et la meilleure qualité à tout moment.

Engagé à rester en tête dans tous les secteurs, The Leather Repair Company se distingue par une innovation et un investissement constants dans ses produits, ses services, sa marque et son service client.

 

Avec un quartier général britannique stratégiquement situé dans l'East Yorkshire, près de Hull, avec des liaisons directes avec les autoroutes, les airs, les chemins de fer et les ferries, cela nous place aujourd'hui dans l'une des positions les plus solides de notre secteur de marché. En investissant dans nos valeurs fondamentales, LRC s'est assuré d'être en position de force pour répondre aux demandes de sa clientèle croissante et des marchés mondiaux en évolution rapide.

 

Avec le seul centre de formation industrielle accrédité au Royaume-Uni, The Leather Repair Company fournit aux spécialistes de la réparation et de la restauration du cuir ses propres produits d'entretien du cuir. Ils restaurent et réparent tous types de cuir, de la voiture moderne à la voiture classique, des canapés, des sacs à main et des vestes en cuir.

The Leather Repair Company, ou LRC en abrégé, sont les Leather Care People, le n°1 de l'entretien et de la réparation du cuir en Europe aujourd'hui.

Chez The Leather Repair Company Belgium, nous nous efforçons de respecter les mêmes normes que Richard les utilise depuis des années.