Reinigen - Nettoyer

Al onze reinigers zijn 100% natuurlijk en watergedragen (tenzij anders vermeld).

Volkomen veilig voor elk gebruik op de oppervlakken waarvoor ze bestemd zijn en erg effectief in hun reinigende werking.

-----

Tous nos nettoyants sont 100% naturels et à base d'eau (sauf indication contraire).

Totalement sûrs pour toute utilisation sur les surfaces auxquelles ils sont destinés et très efficaces dans leur effet nettoyant.