LRC56 Leather Matting Agent

Nieuw!!
€ 16,95

Matting Agent is een watergedragen, matterend middel voor verf, het vermindert de glans van verf waardoor deze dof wordt zonder glans.

 • Maakt leerkleurstoffen dof.
 • Volledig op waterbasis.
 • Gemakkelijk te mengen
 • Maakt kleurmatching eenvoudig.

Matteringsmiddel kan alleen worden gebruikt door het in de leerverf te mengen. Lederkleurstoffen hebben standaard een lichte satijnglans, maar het gebruik van het matteringsmiddel vermindert de glans.

Gebruik het matteringsmiddel niet te veel. Begin met 10% of minder, afhankelijk van wat nodig is. Overschrijd nooit meer dan 30% matteringsmiddel in een kleurenmix.

Wanneer het wordt gemengd met leerkleurstoffen, kan het worden gebruikt op elk type leer, kunstleer, veganistisch leer en vinyl.

 • Beschikbare maten: 50 ml
 • Gebruik binnen: Gebruik binnen 24 maanden na aankoop.
 • Garantie: 12 maanden vanaf verkooppunt.
 • Temperaturen: niet laten vriezen of onder de 7°C komen.
 • Voor gebruik: Schud de fles grondig voor gebruik.
 • Kleur: wit van kleur.
 • Geur: een lichte chemische stof.
 • Formule: matteringsmiddel op waterbasis.
 • Huidallergieën: als u huidallergieën heeft, draag dan altijd handschoenen.
 • Waarschuwingen: Schadelijk bij inslikken. Buiten bereik van kinderen bewaren, kan huidirritatie veroorzaken. Zoek onmiddellijk medische hulp en wek geen braken op. Vermijd contact met de ogen, spoel voorzichtig gedurende enkele minuten met water. Verwijder contactlenzen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen, blijf spoelen.

-----

L'agent matifiant est un agent matifiant à base d'eau pour la peinture, il réduit la brillance de la peinture la rendant terne sans brillance.

 • Matifie les teintures du cuir.
 • Entièrement à base d'eau.
 • Facile à mélanger
 • Facilite la correspondance des couleurs.

 

L'agent matant ne peut être utilisé qu'en le mélangeant à la peinture pour cuir. Les teintures pour cuir ont en standard un léger éclat satiné, mais l'utilisation d'un agent matifiant réduit la brillance.

N'utilisez pas trop d'agent matifiant. Commencez avec 10 % ou moins, selon les besoins. Ne dépassez jamais 30 % d’agent matifiant dans un mélange de couleurs.

Mélangé à des teintures pour cuir, il peut être utilisé sur tout type de cuir, simili cuir, cuir végétalien et vinyle.

 • Formats disponibles : 50 ml
 • Utilisation en intérieur : À utiliser dans les 24 mois suivant l’achat.
 • Garantie : 12 mois à partir du point de vente.
 • Températures : Ne pas laisser geler ou descendre en dessous de 7°C.
 • Avant utilisation : Bien agiter le flacon avant utilisation.
 • Couleur : de couleur blanche.
 • Odeur : un produit chimique léger.
 • Formule : agent matifiant à base d'eau.
 • Allergies cutanées : Si vous avez des allergies cutanées, portez toujours des gants.
 • Avertissements : Nocif en cas d'ingestion. Tenir hors de portée des enfants, peut provoquer une irritation cutanée. Consulter immédiatement un médecin et ne pas faire vomir. Eviter tout contact avec les yeux, rincer délicatement à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirez les lentilles de contact, si elles sont présentes et faciles à faire, continuez à rincer.
LRC 56 Matting Agent
PDF – 399,9 KB 17 downloads
Rating: 0 sterren
0 stemmen

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.