• Gratis verzending in België voor bestelling over € 75
  • Livraison gratuite en Belgique pour les commandes supérieures à € 75

Top Tips - Top Tip Tuesdays

Elke week een nieuwe tip uit onze populairste DON'Ts!

Chaque semaine, un nouveau conseil parmi nos choses à ne pas faire les plus populaires!


Gebruik geen huis-, tuin- en keukenmiddeltjes als het op het onderhoud van je leder aankomt.

Deze middeltjes zijn vaak erg schadelijk voor de kwetsbare toplaag van modern leder en kunnen er voor zorgen dat je leder uitdroogt.
-----
N'utilisez pas de remèdes pour la maison, le jardin et la cuisine lorsqu'il s'agit d'entretenir votre cuir.

Ces remèdes sont souvent très nocifs pour la couche supérieure vulnérable du cuir moderne et peuvent assécher votre cuir.


Gebruik geen bleekmiddel op leer om het te reinigen of ontsmetten.

Gebruik daarvoor steeds een aangepast middel zoals LRC1 Leather Cleaner of LRC31 Antibacterial Spray.
-----
N'utilisez pas d'eau de Javel sur le cuir pour le nettoyer ou le désinfecter.

Utilisez toujours un produit adapté tel que LRC1 Leather Cleaner ou LRC31 Antibacterial Spray.


Gebruik geen meubelpoets, meubelwas, of in de volksmond "Pledge", op je leer.

Deze producten bevatten meestal solventen die schadelijk zijn voor de toplaag (finish) van je leer. Ze zullen deze toplaag week maken en vervolgens beschadigen, waardoor vuil en vet kan indringen in de kleurlagen, waar het vervolgens andere problemen kan veroorzaken, zoals loslaten (afpellen) van deze kleurlagen.

Deze solventen, of oplosmiddelen, worden gebruikt om sommige van de in water onoplosbare materialen die in poetsmiddelen worden gebruikt, op te lossen of te verzachten.
Gebruikelijke oplosmiddelen zijn minerale alcohol, terpentijn en nafta.
Naast schade veroorzaken aan je leder, zijn oplosmiddelen onder meer ontvlambaarheid en slecht voor de gezondheid.
-----
N'utilisez pas de cirage pour meubles, ou familièrement "Pledge", sur votre cuir.

Ces produits contiennent généralement des solvants nocifs pour la couche supérieure (finition) de votre cuir. Ils vont ramollir puis endommager cette couche supérieure, permettant à la saleté et à la graisse de pénétrer dans les couches de couleur, où cela peut alors causer d'autres problèmes tels que le détachement (épluchage) de ces couches de couleur.

Ces solvants sont utilisés pour dissoudre ou ramollir certains des matériaux insolubles dans l'eau utilisés dans les vernis.
Les solvants courants sont l'essence minérale, la térébenthine et le naphta.
En plus d'abîmer votre cuir, les solvants sont inflammables et mauvais pour la santé, entre autres.


Gebruik geen microfiber op leder.

Microfiber staat gekend om zijn veelzijdige bruikbaarheid in het huishouden en reinigen van voertuigen, maar toch is het beter om deze niet te gebruiken tijdens het reinigen van je lederwaren.

Mensen met iets ruwere handen hebben het vast wel eens ervaren, het "grijpende" karakter van een microfiber poetsdoek...
Indien ergens een kleine beschadiging is in de toplaag, of finish, van je leder, zal de microfiber ook hieraan vastgrijpen en vervolgens de beschadiging lostrekken en erger maken.

Gebruik in plaats van microfiber een badstoffen handdoekje, zoals onze Terry Towel, of onze 100% natuurlijke Bamboo Fibre Towels.
-----
Ne pas utiliser de microfibre sur le cuir.

La microfibre est connue pour son utilité polyvalente dans le nettoyage des ménages et des véhicules, mais il est toujours préférable de ne l'utiliser pas lors du nettoyage de vos articles en cuir.

Les personnes aux mains légèrement plus rugueuses ont probablement expérimenté la nature "agrippante" d'un chiffon de nettoyage en microfibre...
S'il y a un petit dommage n'importe où dans la couche supérieure, ou la finition, de votre cuir, la microfibre s'y accrochera également, puis détachera le dommage et l'aggravera.

Au lieu de la microfibre, utilisez une serviette en tissu éponge, comme notre Terry Towel, ou nos serviettes en fibre de bambou 100 % naturelles.


Gebruik geen babydoekjes op je leder.

Deze doekjes zijn razend populair in huishoudens die ooit pasgeboren kinderen hebben gehad, echter gebruik je ze best niet voor het onderhoud van je leder.

Babydoekjes kunnen allerlei soorten chemicaliën bevatten die schade aan het oppervlak van het leer veroorzaken. Zodra dat oppervlak beschadigd is, wordt het leer meer absorberend. Als het anilineleer is, is het oppervlak al absorberend en doordrenkt met al deze chemicaliën die het leer intern afbreken. .
Sommige chemicaliën die u in babydoekjes kunt vinden zijn op basis van alcohol of oplosmiddelen.

Dan heb je nog de milieuproblemen die deze doekjes veroorzaken, omdat ze niet afbreekbaar zijn, wat grote problemen veroorzaakt voor stortplaatsen, dieren in het wild en het zeeleven als ze in onze oceanen terechtkomen.
-----
N'utilisez pas de lingettes pour bébé sur votre cuir.

Ces lingettes sont très appréciées dans les foyers qui ont eu autrefois des nouveau-nés, mais il est préférable de ne pas les utiliser pour l'entretien de votre cuir.

Les lingettes pour bébé peuvent contenir toutes sortes de produits chimiques qui endommagent la surface du cuir. Une fois que cette surface est endommagée, le cuir devient plus absorbant. S'il s'agit de cuir aniline, la surface est déjà absorbante et imprégnée de tous ces produits chimiques qui décomposent le cuir à l'intérieur. .
Certains produits chimiques que vous pouvez trouver dans les lingettes pour bébé sont à base d'alcool ou de solvant.

Ensuite, vous avez les problèmes environnementaux que ces lingettes causent, car elles ne sont pas dégradables, causant des problèmes majeurs pour les décharges, la faune et la vie marine si elles se retrouvent dans nos océans.


Gebruik geen handcrème op je leer.

Handcrèmes bevatten vaak Alcohols, zuren en weekmakers die schadelijk zijn voor de toplaag van je gedekverfde lederwaren.
-----
N'utilisez pas de crème pour les mains sur votre cuir.

Les crèmes pour les mains contiennent souvent des alcools, des acides et des plastifiants qui sont nocifs pour la couche supérieure de vos articles en cuir finis.


Gebruik geen meubelpoets, meubelwas, of in de volksmond "Pledge", op je leer.

Deze producten bevatten meestal solventen die schadelijk zijn voor de toplaag (finish) van je leer. Ze zullen deze toplaag week maken en vervolgens beschadigen, waardoor vuil en vet kan indringen in de kleurlagen, waar het vervolgens andere problemen kan veroorzaken, zoals loslaten (afpellen) van deze kleurlagen.
Deze solventen, of oplosmiddelen, worden gebruikt om sommige van de in water onoplosbare materialen die in poetsmiddelen worden gebruikt, op te lossen of te verzachten.

Gebruikelijke oplosmiddelen zijn minerale alcohol, terpentijn en nafta.
Naast schade veroorzaken aan je leder, zijn oplosmiddelen onder meer ontvlambaarheid en slecht voor de gezondheid.
-----
N'utilisez pas de cirage pour meubles, ou familièrement "Pledge", sur votre cuir.

Ces produits contiennent généralement des solvants nocifs pour la couche supérieure (finition) de votre cuir. Ils vont ramollir puis endommager cette couche supérieure, permettant à la saleté et à la graisse de pénétrer dans les couches de couleur, où cela peut alors causer d'autres problèmes tels que le détachement (épluchage) de ces couches de couleur.
Ces solvants sont utilisés pour dissoudre ou ramollir certains des matériaux insolubles dans l'eau utilisés dans les vernis.

Les solvants courants sont l'essence minérale, la térébenthine et le naphta.
En plus d'abîmer votre cuir, les solvants sont inflammables et mauvais pour la santé, entre autres.


Pindakaas op leder, één van de vele gekke dingen die wel eens gebruikt worden, maar absoluut niet thuishoren in een correct regime voor het reinigen en onderhouden van je leder.
-----
Le beurre de cacahuète sur le cuir, l'une des nombreuses choses folles qui sont parfois utilisées, mais qui n'appartient absolument pas à un régime correct pour nettoyer et entretenir votre cuir.


Sommige "tips" of "hacks" op het internet spreken van het gebruik van 'cream of tartar' gemengd met citroensap.
Deze 'cream of tartar' wordt in het Nederlands wijnsteen genoemd. Wijnsteen wordt vaak gebruikt ter vervanging van bakpoeder.

In tegenstelling tot populair geloof, wordt deze 'cream of tartare' niet gebruikt voor het bereiden van tartaarsaus, maar alsnog wordt soms ook verwezen naar het gebruik van tartaarsaus als leerreiniger.

Deze mengeling is echter abrassief en op een zeer zure basis, wat weer zeer slecht is voor de toplaag van je leder.
-----
Certains "conseils" ou "astuces" sur Internet parlent d'utiliser de la "cream of tartare" mélangée à du jus de citron.
Cette "cream of tartare" s'appelle tartre en français. La tartre est souvent utilisée comme substitut de la levure chimique.

Contrairement à la croyance populaire, cette 'cream of tartare' n'est pas utilisée pour préparer la sauce tartare, mais on parle encore parfois d'utiliser la sauce tartare comme nettoyant pour le cuir.

Cependant, ce mélange est abrasif et sur une base très acide, ce qui est très mauvais pour la couche supérieure de votre cuir.


Zuiveringszout, of sodium bicarbonaat, is net als het mengsel van vorige week, te abbrassief om te gebruiken voor het reinigen van leer.

Eveneens is de PH waarde van 9, net als vele Multi Purpose of All Purpose Cleaners, te alkalisch om veilig gebruikt te worden op modern chroom gelooid leer.

Wil je weten hoe je wel correct leder dient te reinigen, bezoek dan eens onze website of contacteer ons voor aangepast advies.
-----
Le bicarbonate de soude ou le bicarbonate de sodium, comme le mélange de la semaine dernière, est trop abrasif pour nettoyer le cuir.

De plus, la valeur PH de 9, comme de nombreux nettoyants multi-usages ou tout usage, est trop alcaline pour être utilisée en toute sécurité sur le cuir tanné au chrome moderne.

Si vous voulez savoir comment nettoyer correctement le cuir, visitez notre site Web ou contactez-nous pour des conseils personnalisés.